Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/21/12/01/2018 - zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 223 2019-02-06
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 76 2019-02-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 267 2019-02-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39 2019-02-06
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 275 2019-02-06
Ocena medyczno - techniczna - Zadanie 4 doc 38 2019-02-06
Ocena medyczno - techniczna - Zadanie 5 doc 33 2019-02-06
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 3 doc 62 2019-02-06
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 4 doc 83 2019-02-06
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 5 doc 83 2019-02-06
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 7 doc 51 2019-02-06
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 8 doc 75 2019-02-06
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 208 2019-02-06
wzór umowy - sukcesywna dostawa powyżej 12 miesięcy dla Zadanie nr 1, 2, 6 doc 189 2019-02-06
wzór umowy - dostawa z dzierżawą powyżej 12 miesięcy dla Zadania nr 4 doc 187 2019-02-06
wzór umowy - dostawa z dzierżawą powyżej 12 miesięcy dla Zadania nr 3, 5 doc 194 2019-02-06
wzór umowy dostawa z dzierżawą powyżej 12 miesięcy dla Zadania nr 7, 8 doc 193 2019-02-06
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36 2019-02-06
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dodatkowa Informacja dla Wykonawców doc 27 2019-02-06
Powiadomienia o zmianach SIWZ z dnia 07.03.2019 doc 39 2019-03-07
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 13.02.2019 doc 76 2019-02-13
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 26.02.2019 doc 64 2019-02-26
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla zadania nr 3, 4, 5, 7, 8 doc 99 2019-03-07
Zmod_ wzór oferty XLS z dnia 07.03.2019 xls 166 2019-03-07
Zmod_Ocena medyczno - techniczna - Zadanie 4 z dnia 07.03.2019 doc 36 2019-03-07
Zmod_Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 4 doc 80 2019-03-07
Zmod_wzór umowy - dostawa z dzierżawą powyżej 12 miesięcy dla Zadania nr 5 doc 188 2019-03-07
Zmod_wzór umowy - dostawa z dzierżawą powyżej 12 miesięcy dla Zadania nr 3, 4 doc 185 2019-03-07
Zmod_wzór umowy dostawa z dzierżawą powyżej 12 miesięcy dla Zadania nr 7, 8 doc 184 2019-03-07
Zmodyfikowana Ocena medyczno - techniczna - Zadanie 5 z dnia 13.02.2019 doc 32 2019-02-13
Zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 7 z dnia 13.02.2019 doc 54 2019-02-13
Zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr 8 z dnia 13.02.2019 doc 79 2019-02-13
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 174 2019-03-07
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 45 2019-03-07
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 66 2019-03-14