Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/21/12/01/2018 - zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów

Informacje o zamówieniu
zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów
CSKDZP-2375/21/12/01/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-14 11:00:00
2019-03-14 11:00:00
60 dni

: 2019-02-06 09:38:22
: Bogusławska-Matusiak Marta