Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.20.2023 - Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - II etap
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 09.08.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

85000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 167 2023-07-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 511 2023-07-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1 Formularz oferty doc 64 2023-07-25
10 PRZEDMIAR ROBÓT pdf 162 2023-07-25
2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23 2023-07-25
3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 21 2023-07-25
4 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 29 2023-07-25
5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30 2023-07-25
6 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej docx 30 2023-07-25
7 Wykaz robót budowlanych doc 35 2023-07-25
8 Wykaz osób docx 19 2023-07-25
9 Projekt umowy pdf 451 2023-07-25
Projekt budowlany i techniczny zip 66589 2023-07-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.BES pdf 127 2023-08-09
Informacja z otwarcia ofert.BES pdf 221 2023-08-09