Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-10/22/27 - WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.03.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

232159,08 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 160 2022-03-11
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 42 2022-03-23
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
specyfikacja warunków zamówienia doc 326 2022-03-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 20 2022-03-11
10_załącznik_PRZEDMIAR BLOK AL.AP.A1 pdf 2050 2022-03-11
11_załącznik_PRZEDMIAR BLOK E pdf 2051 2022-03-11
12_załącznik_Rzut przestrzeni instalacyjnej pdf 22409 2022-03-11
13_załącznik_Rzut Wod-kan KT blok E pdf 17346 2022-03-11
2_ załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW docx 16 2022-03-11
3_ załącznik OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA docx 16 2022-03-11
4_załącznik WYKAZ ROBÓT docx 14 2022-03-11
5_ załącznik WYKAZ OSÓB docx 13 2022-03-11
6_ załącznik OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI docx 16 2022-03-11
7_załącznik Oświadczenie o wizji docx 13 2022-03-11
8_załącznik_ budynek A kondygnacja techniczna rurociagi pogladowo png 2512 2022-03-11
9_załącznik_budynek E kondygnacja techniczna rurociagi poglądowo jpg 356 2022-03-11
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia treści swz pdf 50 2022-03-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY pdf 66 2022-04-08
informacja z otwarcia ofert pdf 51 2022-03-31