Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-10/22/27 - WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY

Informacje o zamówieniu
WYMIANA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY
PN-10/22/27
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-03-31 09:00:00
2022-03-31 09:30:00
2022-04-29

: 2022-03-11 10:35:40
: Kisiel Iwona