Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.1.2022 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gnojnik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 03.03.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

850500,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121 2022-02-21
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 40 2022-02-23
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 697 2022-02-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 - Szczegółowy OPZ pdf 249 2022-02-21
Zał. nr 2 - Formularz oferty doc 57 2022-02-21
Zał. nr 3 - Opis parametrów oferowanego pojazdu doc 164 2022-02-21
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23 2022-02-21
Zał. nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 26 2022-02-21
Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy ws grupy kapitałowej docx 25 2022-02-21
Zał. nr 7 - wykaz dostaw docx 22 2022-02-21
Zał. nr 8 - Projekt umowy pdf 243 2022-02-21
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2.BES pdf 212 2022-02-24
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.BES pdf 222 2022-02-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 185 2022-03-03
Informacja z otwarcia ofert pdf 196 2022-03-03
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ.BES pdf 230 2022-02-23