Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-26/21/27 - Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej oraz dostawa i wymiana filtrów
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 03.11.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

103935,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 151 2021-10-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA doc 244 2021-10-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_załącznik Zbiorcze zestawienie kanałów do czyszczenia xlsx 30 2021-10-18
2_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 20 2021-10-18
3_ załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW docx 16 2021-10-18
4_załącznik Oświadczenie o wizji docx 13 2021-10-18
5_ załącznik OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA docx 16 2021-10-18
6_ załącznik OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI docx 16 2021-10-18
7_ załącznik WYKAZ USŁUG docx 13 2021-10-18
8_załącznik WYKAZ OSÓB docx 13 2021-10-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja o wyborze oferty pdf 61 2021-11-23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 50 2021-11-03