Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-26/21/27 - Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej oraz dostawa i wymiana filtrów

Informacje o zamówieniu
Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej oraz dostawa i wymiana filtrów
PN-26/21/27
Tryb podstawowy
Usługi
2021-11-03 09:00:00
2021-11-03 09:30:00
2021-12-02

: 2021-10-18 12:32:16
: Kisiel Iwona