Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.15.2021 - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka Tatrzańska
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 13.12.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

67650,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 108 2021-12-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 892 2021-12-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2021-12-03
Opis przedmiotu zamówienia doc 77 2021-12-03
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27 2021-12-03
Oświdczenie wykonawców wspólnie ubuegających się o udzielenie zamówienia doc 19 2021-12-03
Projekt Umowy doc 182 2021-12-03
Uchwała Rady Gminy Bukowina Tatrzańska pdf 3183 2021-12-03
Wykaz dostaw lub usług doc 21 2021-12-03
Wykaz osób doc 20 2021-12-03
Wzór oferty na dostawy doc 27 2021-12-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 346 2021-12-13