Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.15.2021 - Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka Tatrzańska

Informacje o zamówieniu
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka Tatrzańska
IZW.271.1.15.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-13 10:00:00
2021-12-13 10:30:00
2022-01-11

: 2021-12-03 13:14:37
: Janczy Grzegorz