Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
IZW.271.1.37.2023 Usługa zimowego utrzymania drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepiska, na dz. nr ewid. 5506/2 19.12.2023
10:00:00
IZW.271.1.32.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska 04.12.2023
10:00:00
IZW.271.1.33.2023 Usługa zimowego utrzymania drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepiska, na dz. nr ewid. 5506/2 17.11.2023
10:00:00
IZW.271.1.34.2023 Przygotowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska, w rejonie Wierchu Rusińskiego 17.11.2023
10:00:00
IZW.271.1.3.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegi potoku Czerwonka w m. Białka Tatrzańska" 17.02.2023
10:00:00
IZW.271.1.1.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z obsługą gwarancji dla zadania pn.: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" 11.01.2023
10:00:00
IZW.271.1.23.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska 05.12.2022
10:00:00
IZW.271.1.26.2022 Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (zamówienie nr 3) 01.12.2022
10:00:00
IZW.271.1.20.2022 Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (zamówienie nr 2) 31.10.2022
10:00:00
IZW.271.1.19.2022 Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska. 14.10.2022
10:00:00
Poprzednie Następne