Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

94/2019 - Usługa transportu sanitarnego z lekarzem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 24 miesięcy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 03.12.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

970000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 94-2019 pdf 118 2019-10-31
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ 94-2019 docx 63 2019-10-31
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-10-31
Formularz oferty 94-2019 xls 63 2019-10-31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59 2019-10-31
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-10-31
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-10-31
Wzór umowy 94-2019 docx 39 2019-10-31
Załącznik do formularza oferty - Opis przedmiotu zamówienia docx 25 2019-10-31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-10-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2019-12-03