Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-17/24 - Dostawa materiałów opatrunkowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów opatrunkowych
ZP-271-17/24
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-03-26 10:00:00
2024-03-26 10:30:00
2024-06-23

: 2024-02-23 09:31:19
: Podsadecka Brygida