Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.142.2022.DM - Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle - zamówienie z wolnej ręki

Informacje o zamówieniu
Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle - zamówienie z wolnej ręki
ZP.271.1.142.2022.DM
Zamówienie z wolnej ręki
Roboty budowlane
2022-11-14 12:40:00
2022-11-14 12:41:00
2022-12-13

: 2022-11-14 12:36:27
: Mucha Dorota