Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

56/2019 - Dostawa sprzętu medycznego do kliniki okulistyki

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego do kliniki okulistyki
56/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-06 12:00:00
2019-09-06 12:15:00
2019-11-04

: 2019-07-30 09:30:19
: Laszkiewicz Ewelina