Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.127.2022.AJ - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza
ZP.271.1.127.2022.AJ
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-11-14 11:45:00
2022-11-14 12:00:00
2023-02-11

: 2022-10-14 09:30:12
: Janyk Agnieszka