Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.23.2022 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023

Informacje o zamówieniu
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2022/2023
WR.271.23.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-11-21 10:30:00
2022-11-21 11:15:00
2022-12-20

: 2022-11-09 10:49:28
: Hendrys Iwona