Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
WR.271.17.2023 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" 04.07.2023
09:30:00