Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
WR.271.27.2023 Rewitalizacja zabytkowego budynku Synagogi - zakup wyposażenia 11.08.2023
09:30:00
WR.271.25.2023 Rewitalizacja zabytkowego budynku Synagogi - zakup wyposażenia 28.07.2023
09:30:00
WR.033.1.2023 Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Mikorzyn 12.04.2023
09:30:00
WR.271.8.2023 Zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia zintegrowanego systemu teleinformatycznego w ramach projektu pn.: "E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno" 31.03.2023
09:30:00
WR.271.26.2022 Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz szkolenia w ramach projektu pn.: "E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno" 24.01.2023
09:30:00
WR.271.2.2023 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego przenośnego dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR 20.01.2023
09:30:00
WR.271.24.2022 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego przenośnego dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR 14.11.2022
09:30:00
WR.271.13.2022 Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego przenośnego dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR 04.08.2022
09:30:00
WR.271.12.2022 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30.06.2022
09:00:00
WR.033.1.2022 Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Olszowa 05.05.2022
09:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
WR.271.7.2024 Administrowanie nieruchomością zabudowaną obiektami Ośrodka Wypoczynkowego w Mikorzynie w 2024 roku 20.03.2024
09:00:00
WR.271. 2.2024 Dowóz (z odwozem) uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do szkoły (ze szkoły) w roku szkolnym 2023/2024 w dni zajęć szkolnych wraz z zapewnieniem opieki 24.01.2024
09:30:00
WR.271.43.2023 Dowóz (z odwozem) uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich do szkoły (ze szkoły) w roku szkolnym 2023/2024 w dni zajęć szkolnych wraz z zapewnieniem opieki 02.01.2024
09:30:00
WR.271.42.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 482 w m. Kępno w obrębie skrzyżowania ulic: Granitowej, Wieluńskiej, Rozwojowej oraz prawoskrętu z ul. Przemysłowej na DW482 29.12.2023
08:30:00
WR.271.40.2023 Utrzymanie czystości i porządku na wybranych nieruchomościach i obiektach położonych na obszarze miasta Kępno w 2024r. 15.12.2023
09:30:00
WR.271.39.2023 Sprzątanie wybranych dróg będących w zarządzie Gminy Kępno w 2024 r. 11.12.2023
09:30:00
WR.271.29.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 482 w m. Kępno w obrębie skrzyżowania ulic: Granitowej, Wieluńskiej, Rozwojowej oraz prawoskrętu z ul. Przemysłowej na DW482 04.12.2023
09:30:00
WR.271.28.2023 NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE REKREACYJNO-SPORTOWYM PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO W KĘPNIE 22.09.2023
09:30:00
WR.271.23.2023 Dowóz posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Kępno przy użyciu środków transportu, przystosowanych do przewozu żywności oraz odwozu pustych pojemników 25.07.2023
09:30:00
WR.271.14.2023 Sprzątanie wybranych dróg będących w zarządzie Gminy Kępno w okresie 01.07.2023 - 31.12.2023. 13.06.2023
09:30:00
Poprzednie Następne