Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-28/24 - Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego
ZP-271-28/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-25 10:00:00
2024-04-25 10:30:00
2024-05-24

: 2024-04-17 15:01:26
: Podsadecka Brygida