Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

30/2019 - Rozbudowa, przebudowa, modernizacja spalarni odpadów medycznych

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa, przebudowa, modernizacja spalarni odpadów medycznych
30/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-05-14 10:00:00
2019-05-14 11:00:00
2019-07-12

: 2019-03-27 12:39:15
: Maciejewska Martyna