Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.4.2023 - Remonty i przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego

Informacje o zamówieniu
Remonty i przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
ZDP-DT.3430.4.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-06-22 11:00:00
2023-06-22 11:30:00
2023-07-21

: 2023-06-02 12:46:49
: Kocisz Agnieszka