Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.18.2023 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna
Zp.In.271.18.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-08-24 09:45:00
2023-08-24 10:00:00
2023-09-22

: 2023-08-07 11:06:08
: Woźniak Wojciech