Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.69.2023.AW - Utrzymanie czystości gminnych placów zabaw, stref fitness, tężni i wybiegów dla psów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2023 - 2025

Informacje o zamówieniu
Utrzymanie czystości gminnych placów zabaw, stref fitness, tężni i wybiegów dla psów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2023 - 2025
ZP.271.1.69.2023.AW
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-10-24 13:00:00
2023-10-24 13:15:00
2024-01-21

: 2023-09-27 13:19:25
: Wesołowska Agnieszka