Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

36/2019 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
36/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-09 10:00:00
2019-05-09 10:15:00
2019-07-07

: 2019-04-19 09:51:17
: Laszkiewicz Ewelina