Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/81/2023 - Remont sali wykładowej H-02 w budynku "H" Politechniki Rzeszowskiej

Informacje o zamówieniu
Remont sali wykładowej H-02 w budynku "H" Politechniki Rzeszowskiej
NA/P/81/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-06-14 10:00:00
2023-06-14 10:15:00
2023-07-13

: 2023-05-29 13:16:55
: Pękala Michał