Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
NA/P/262/2022 Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku „Arcus" Politechniki Rzeszowskiej 27.10.2022
10:00:00
NA/P/233/2022 Remont pokrycia dachowego budynku „PII” Politechniki Rzeszowskiej 16.09.2022
10:00:00
NA/P/224/2022 Budowa kontenerów magazynowych na butle z wodorem, metanem, azotem i propanem do celów laboratoryjnych wraz z instalacją rozprowadzającą gazy do laboratorium w budynku Preinkubatora PRz. 07.09.2022
10:00:00
NA/P/215/2022 Wymiana drzwi wejściowych do mieszkań w budynku "R" 01.09.2022
10:00:00
NA/P/220/2022 Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego „Arcus” Politechniki Rzeszowskiej na laboratorium chemiczne. 01.09.2022
10:00:00
NA/P/199/2022 Budowa kontenerów magazynowych na butle z wodorem, metanem, azotem i propanem do celów laboratoryjnych wraz z instalacją rozprowadzającą gazy do laboratorium w budynku Preinkubatora PRz. 09.08.2022
10:00:00
NA/P/183/2022 Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku „Arcus" PRz 29.07.2022
10:00:00
NA/P/180/2022 Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego „Arcus” Politechniki Rzeszowskiej na laboratorium chemiczne. 26.07.2022
10:00:00
NA/P/172/2022 Remont pokrycia dachowego na budynkach Politechniki Rzeszowskiej 20.07.2022
10:00:00
NA/P/158/2022 Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku „Arcus" PRz 08.07.2022
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
NA/P/325/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb AOS w Bezmiechowej Górnej” 13.01.2023
10:00:00
NA/P/272/2022 Dostawa karnetów dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w 2023 roku. 27.10.2022
10:00:00
NA/P/261/2022 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej przez okres 12 miesięcy. 14.10.2022
10:00:00
NA/P/255/2022 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej przez okres 12 miesięcy. 05.10.2022
10:00:00
NA/P/223/2022 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy. 22.09.2022
10:00:00
NA/P/210/2022 Wykonanie usługi serwisowej urządzenia CVD BPX Pro 325S 25.08.2022
10:00:00
NA/P/190/2022 Przegląd, konserwacja i naprawa elementów eksploatacyjnych układu chłodzenia pieca Monotherm stosowanego w realizacji procesów nawęglania i hartowania, wraz z zakupem części 26.07.2022
10:00:00
NA/P/164/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D 07.07.2022
10:00:00
NA/P/133/2022 Usługa dokonania od 10 do 14 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego. 23.06.2022
10:00:00
NA/P/118/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej : Budowa budynku D 07.06.2022
10:00:00
Poprzednie Następne