Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
NA/O/39/2023 Wymiana istniejących opraw oświetleniowych w budynku „M” oraz „P” 24.03.2023
10:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
NA/P/32/2023 Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - I 15.03.2023
10:00:00