Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

Roboty budowlane
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
NA/P/76/2023 Usługa serwisowa urządzenia 29-000376-10 VIM-IC 2E posiadanego przez Zamawiającego 02.06.2023
10:00:00