Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
NA/P/208/2022 Dostawa skanera 3D 19.08.2022
10:00:00
NA/P/161/2022 Dostawa systemu analizy biomechanicznej i wirtualnej rzeczywistości w inżynierii medycznej 12.08.2022
10:00:00
NA/P/203/2022 Dostawa wyposażenia audiowizualnego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej 09.08.2022
10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń