Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-78-2020 - Zakup urządzenia UTM z licencjami zabezpieczającymi oraz zakup urządzenia UTM współpracującego w trybie HA z pierwszym urządzeniem

Informacje o zamówieniu
Zakup urządzenia UTM z licencjami zabezpieczającymi oraz zakup urządzenia UTM współpracującego w trybie HA z pierwszym urządzeniem
DZP-270-78-2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-08 11:00:00
2021-01-08 11:30:00
2021-02-06

: 2020-12-30 14:27:56
: Kupczyk Tomasz