Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.31.2023 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2023/2024

Informacje o zamówieniu
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2023/2024
WR.271.31.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-10-12 09:30:00
2023-10-12 10:15:00
2023-11-10

: 2023-10-02 13:29:42
: Hendrys Iwona