Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.10.2021 - Remont mostu drogowego w ciągu DP 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Wiatrowiec, gmina Sępopol

Informacje o zamówieniu
Remont mostu drogowego w ciągu DP 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Wiatrowiec, gmina Sępopol
ZDP-DT.3430.10.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-01-11 11:00:00
2022-01-11 11:30:00
2022-02-09

: 2021-12-14 12:44:58
: Kocisz Agnieszka