Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.10.2022 - Przebudowa nawierzchni i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Opatówku.
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa nawierzchni i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Opatówku.
Zp.In.271.10.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-10 09:45:00
2022-06-10 10:00:00
2022-07-09

: 2022-05-26 08:41:47
: Woźniak Wojciech