Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

dr.sprzęt med./406/2023 - dostawa rękawic medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego j.u.

Informacje o zamówieniu
dostawa rękawic medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego j.u.
dr.sprzęt med./406/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-02-02 10:00:00
2023-02-02 10:05:00
2023-03-03

: 2023-01-23 14:59:03
: Jastrzębska Anna