Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.10.2024 - Dostawa artykułów spożywczych

Informacje o zamówieniu
Dostawa artykułów spożywczych
ZP.261.10.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-03 10:00:00
2024-04-03 10:10:00
2024-05-02

: 2024-03-21 09:20:36
: Burak Aleksandra