Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

05/SZ2020 - Dostawa testów i podłozy wraz z dzierżawa aparatury oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa testów i podłozy wraz z dzierżawa aparatury oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych
05/SZ2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-04-28 10:00:00
2020-04-28 10:15:00
2020-06-26

: 2020-03-20 14:17:27
: Czaczkowska Renata