Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.1.2024 - Przebudowa drogi gminnej nr 796411P ul. Polna w Garkach

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 796411P ul. Polna w Garkach
ZP.271.2.1.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-27 09:30:00
2024-02-27 10:00:00
2024-03-27

: 2024-02-12 17:04:20
: Styrczula Sylwia