Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.2.25.2023 Wzmocnienie stropu i modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach 04.10.2023
09:30:00
ZP.271.2.26.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 796382P ul. Wodnej w Świecy 29.09.2023
09:30:00
ZP.271.2.21.2023 Modernizacja remizy OSP w Garkach 20.09.2023
09:30:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń