Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.2.19.2022 Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów 29.06.2022
09:30:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń