Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.2.36.2023 Pielęgnacja, konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni w Parku Natury oraz stadionu miejskiego w Odolanowie w 2024 r. 27.11.2023
09:30:00
ZP.271.2.31.2023 Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 4) 20.11.2023
08:00:00
ZP.271.2.28.2023 Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 2) 20.11.2023
08:00:00
ZP.271.2.29.2023 Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 3) 20.11.2023
08:00:00
ZP.271.2.12.2023 Odbiór, transport odpadów komunalnych z zagospodarowaniem popiołów z terenu Gminy i Miasta Odolanów (sektor 1) 20.11.2023
08:00:00
ZP.271.2.10.2023 Opracowanie projektu budowlanego: Budowa drogi gminnej nr 796354P - ul. Dębowa wraz z odwodnieniem 26.05.2023
09:30:00
ZP.271.2.11.2023 Opracowanie projektu budowlanego: Budowa dróg gminnych na osiedlu przy ul.Strzeleckiej w Odolanowie-ul.Jarzębinowa,ul.Wierzbowa,ul.Klonowa,ul.Cyprysowa,ul.Lipowa i ul.Świerkowa odcinek 2 z odwodnieniem 26.05.2023
09:30:00
ZP.271.2.9.2023 Opracowanie projektu budowlanego: Budowa wewnętrznej drogi - w rejonie ul. Wiosennej i ul. Wiatracznej w Odolanowie wraz z odwodnieniem 22.05.2023
09:30:00
ZP.271.2.13.2023 Opracowanie projektu budowlanego: Budowa dróg gminnych - przedłużenie ul. Ks. B. Piszczygłowy oraz ul. Osiedlowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem 22.05.2023
09:30:00
ZP.271.2.50.2022 Pielęgnacja, konserwacja,bieżące utrzymanie zieleni w Parku Natury oraz stadionu miejskiego w Odolanowie w 2023 r 19.12.2022
09:30:00
Poprzednie Następne