Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

34/2020 - Dostawa asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii

Informacje o zamówieniu
Dostawa asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii
34/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-24 12:00:00
2020-03-24 12:15:00
2020-04-22

: 2020-03-16 14:56:51
: Harackiewicz Emilia