Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/297/2022 - Dostawa systemu audiowizualnego do sali w budynku V, dostawa systemu audiowizualnego S-6, dostawa wyposażenia audiowizualnego

Informacje o zamówieniu
Dostawa systemu audiowizualnego do sali w budynku V, dostawa systemu audiowizualnego S-6, dostawa wyposażenia audiowizualnego
NA/P/297/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-24 10:00:00
2022-11-24 10:15:00
2022-12-23

: 2022-11-15 09:06:07
: Kaczorowska Katarzyna