Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

37/2019 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
37/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-08-05 12:00:00
2019-08-05 12:15:00
2019-10-03

: 2019-07-03 14:11:15
: Harackiewicz Emilia