Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 80 00
Faks: 831 88 80
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

3/2019 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
3/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-01-23 10:00:00
2019-01-23 10:15:00
60 dni

: 2019-01-08 11:31:32
: Jakimowicz Urszula