Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

06/SZ/2019 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego
06/SZ/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-30 10:00:00
2019-04-30 10:15:00
2019-06-28

: 2019-03-22 09:30:16
: Czaczkowska Renata