Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-46-2022 - Sukcesywna dostawa obłożeń do koronarografii

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa obłożeń do koronarografii
DZP-270-46-2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-17 11:00:00
2022-08-17 11:30:00
2022-09-15

: 2022-08-03 14:40:21
: Kupczyk Tomasz