Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

124/2022 - Dostawa leków z nowych programów lekowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków z nowych programów lekowych
124/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-12-30 12:00:00
2022-12-30 12:15:00
2023-03-29

: 2022-12-02 09:35:54
: Harackiewicz Emilia