Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

70/2020 - Dostawa napędów chirurgicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa napędów chirurgicznych
70/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-22 12:00:00
2020-07-22 12:15:00
2020-09-19

: 2020-07-08 09:10:58
: Maciejewska Martyna