Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

45/2020 - Dostawa kolektorów danych

Informacje o zamówieniu
Dostawa kolektorów danych
45/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-05-25 12:00:00
2020-05-25 12:15:00
2020-06-23

: 2020-05-12 11:51:39
: Harackiewicz Emilia