Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-28-2020 - Dostawa myjni - dezynfektorów

Informacje o zamówieniu
Dostawa myjni - dezynfektorów
DZP-270-28-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-06-12 11:00:00
2020-06-12 11:30:00
30 dni

: 2020-06-03 13:29:36
: Kupczyk Tomasz