Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
Tel.:
Faks: 6444483
Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

środki do zmywarek/228/2018 - dostawa środków do zmywarek oraz środków myjąco dezynfekujących łącznie z dzierżawą systemu dozującego

Informacje o zamówieniu
dostawa środków do zmywarek oraz środków myjąco dezynfekujących łącznie z dzierżawą systemu dozującego
środki do zmywarek/228/2018
uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2018-07-31 10:00:00
2018-07-31 10:05:00