Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.51.2022.AW - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej
ZP.271.1.51.2022.AW
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-05-30 11:00:00
2022-05-30 11:15:00
2022-08-27

: 2022-05-17 09:57:20
: Wesołowska Agnieszka